Merkezi Isınma Sistemleri

Kazan Dairesinde kapasitenin tayini (ısınma ihtiyacı ve sıcak su tespiti) neticesinde uygun olan kazan dairesi cihazlarının (yer tipi ya da duvar tipi) belirlenmesi, kazan dairesi şartlarının şartnameye uygun olarak belirlenmesi, gerekli ekipman ve teçhizatın belirlenerek uygulama için firmamızdan gönderilen İGDAŞ Yetki Belgeli Ustalarımız tarafından kazan dairesinin kurulumunun yapılması şeklindedir.