Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesisler

Fabrika, Boyahane, Özel cihazlar ile üretim yapılan tesisler bu kapsama girmektedir.Doğalgaz Tesisatları da kendilerine özel hazırlanan sanayi şartnamesinde geçerli kurallar çerçevesinde imal edilmekte ve gaz verilmektedir.